Στα εγκαίνια και στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα