Στόχος της κυβέρνησης

 Στόχος της κυβέρνησης, μετά την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης, είναι ... Δες το σκίτσσο>>