Ουδέν κακό αμιγές καλού...

Σκίτσο του Θοδωρή Μακρή.