Ο κροκόδειλος της Κρήτης έφυγε απο την λίμνη κάνοντας οτοστόπ!..