Το κακό παράγινε!....

Ο Κορκοδειλος της Κρήτης εχει και... κοπέλια!