Η κυβέρνηση προχωρά σε κινήσεις εκτόνωσης για το γάλα!