Και προσφορές μας κάνει το Υπουργείο Οικονομικών!...