Καμάκι σε άγνωστη ....

-Έχουμε τσακωθεί?
-Όχι.
-Τότε γιατί δεν μιλάμε?