Ιδού το ποιο οικονομικό αυτοκίνητο !.....

                                 Μηδενική κατανάλωση !

                      Πας παντού χωρίς να κάνεις χιλιόμετρα !