Αυστηρό μήνυμα Σαμαρά για τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων !