Το κίνημα του "Δεν Πληρώνω" επεκτείνεται...

Αυξάνονται καθημερινά τα μέλη του  ..."Δεν Πληρώνω" !