Συνεχίζονται τα προβλήματα από την έλλειψη βενζίνης!...