ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ...

... ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ!