Μωρέ αν δεν στρώσεις κwλο, ... βενζίνη δεν βρίσκεις !