Πρέπει να έχεις γαϊδουρινή υπομονή για να βρεις βενζίνη!