Καλό Mήνα Σύντροφοι!

Τον πιάσαμε για τα καλά τον… Μάη!