Σας παρουσιάζουμε το νέο, πιο ασφαλές ποδήλατο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ!