Συνδικαλιστής, προσπαθεί να τρομάξει την Κυβέρνηση!