Σε πρώτη εμφάνιση πανελλαδικά, σας παρουσιάζουμε …

τον …Φύλακα Άγγελο της Κυβέρνησης!