Κανείς δεν χάνεται...


Μαγγίνας, ... ο προστάτης των Ινδών!
Θα ηρεμήσει, θα σκεφτεί ...
και θα βρει τελικά τον δρόμο του...!