Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Και νέο προεκλογικό σποτάκι!...