Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πολιτικούς μου...