Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

Και τα αυθαίρετα στο στόχαστρο!...