Κυριακή, 4 Αυγούστου 2013

Η ζωή...

                          Η ζωή χωρίζεται σε τρεις φάσεις:   
                          Επανάσταση, περισυλλογή, τηλεόραση.
                          Ξεκινάς ν' αλλάξεις τον κόσμο και καταλήγεις να αλλάζεις κανάλια !!!