Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2011

Δεν φτάνει που μας έκαναν τη ζωή ποδήλατο…

... μας κλέβουν και τη μία…ρόδα!