Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2010

Η μόδα στη πολιτική !

Πετάξτε παπούτσι στο πρωθυπουργό …LACOSTE !