Πέμπτη, 29 Ιουλίου 2010

Συνεχίζονται τα προβλήματα από την έλλειψη βενζίνης!...