Τρίτη, 2 Μαρτίου 2010

Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε τα νέα μέτρα !

Πόδια ψηλά κι όλα τα κάνω,
έλα να πάμε την πατρίδα πιο πάνω…