Κυριακή, 21 Φεβρουαρίου 2010

Η χειρότερη οικονομική κρίση της μεταπολεμικής εποχής.

΄Η αλλάζουμε ή βουλιάζουμε !