Τρίτη, 2 Φεβρουαρίου 2010

Συναίνεση πριν το ναυάγιο!...