Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2009

Θα πέσει κι άλλο το δολλάριο ...

ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΟΙ ΚWLOI !