Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2009

Τέρμα στην κρατική σπατάλη!

Aντί για κρατικά αυτοκίνητα …

… κρατικά τρίκυκλα !