Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Ο πιο δυνατός … θα κερδίσει!