Κυριακή, 16 Αυγούστου 2009

15 Αύγουστος στην Αθήνα.

15 Αύγουστος στην Αθήνα του 2009...