Πέμπτη, 21 Μαΐου 2009

Νέα κίνητρα στα νοικοκυριά ....

Κίνητρα στα νοικοκυριά για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων...