Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 2008

Οι δημοσκοπήσεις αποδίδουν πολιτικές ευθύνες!