Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2008

Συνεχίζεται η οικονομική μας ευημερία!...

Ότι φάμε, ότι πιούμε κι ότι αρπάξει ο … kwλος μας!