Τρίτη, 3 Ιουνίου 2008

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ...

... ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΟ!