Δευτέρα, 12 Μαΐου 2008

Πρέπει να έχεις γαϊδουρινή υπομονή για να βρεις βενζίνη!