Τρίτη, 22 Απριλίου 2008

Σας παρουσιάζουμε το νέο, πιο ασφαλές ποδήλατο του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ!