Σάββατο, 5 Απριλίου 2008

Η σωστή γυναίκα μπορεί να δώσει ισορροπία στη ζωή σου!

(από τον Δημήτρη)