Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

Το ασφαλιστικό οδηγεί τις γυναίκες στα… άκρα!

Εργαζόμενη μητέρα προετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την κυβέρνηση !