Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2008

Η κυβέρνηση δείχνει τα δόντια της στους κερδοσκόπους της αγοράς!