Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2008

Οι ομορφιές της Ελλάδας...

Ο υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Άρης Σπηλιωτόπουλος παρουσιάζει τις ομορφιές της Ελλάδας !