Τρίτη, 15 Ιανουαρίου 2008

Επίσημη επίσκεψη στο υπουργείο πολιτισμού.